પૃષ્ઠ_બેનર

અમારો સંપર્ક કરો

ચીન

ટેલિફોન: +86-21-69576018

મોબાઇલ/વોટ્સએપ/વેચેટ: +86 13032158718

મેઇલ:sales@supxtech.com

ફ્રેન્ચ

શ્રીમતી મિરિયમ એમ્યુર

સરનામું: 16 chemin fricandeau 30340 ales ફ્રાન્સ.

મેઇલ:sale01@supxtech.com

ટ્યુનિશિયા

શ્રી સાબર યુસુફ

ઉમેરો: ટ્યુનિસ-કાર્થેજ બોર્જ બેકોચે 2080 એરિયાના ટ્યુનિશિયા

મેઇલ:sale02@supxtech.com

ઘાના

શ્રી કોજો

ઉમેરો: 5મી એવન્યુ, કોમ્યુનિટી 11, તેમા, ઘાના

મેઇલ:sale03@supxtech.com

કેનેડા/થાઈલેન્ડ ઓફિસ:sales@supxtech.com

નકશો ટ્યુનિશિયા ફ્રેન્ચ ચીન ઘાના
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો